Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Ilość
Razem

Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.

Razem produkty: (brutto)
Dostawa: (brutto)
Razem (brutto)

Płatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1.                  Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów Ortmed oraz sklepu internetowego www.ortmed.pl jest:

Ortmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Baśniowa 3

02-349 Warszawa

Nip: 522-01-03-058

Regon: 001381429

Tel.: (22) 658 45 41

e-mail: ortmed@wp.pl

  1.                  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”.

 

Ortmed  dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z zasadą zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, zasadą ograniczenia celu przetwarzania danych, zasadą minimalizacji danych, zasadą prawidłowości danych, zasadą ograniczenia przechowania danych, zasadą integralności i poufności danych oraz rozliczalności.

 

Ortmed gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Dane osobowe Klientów Ortmed oraz Klientów oraz użytkowników sklepu internetowego www.ortmed.pl są przetwarzane wyłącznie dla celów:

  •          wykonania umów i świadczenia usług, realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz celów dla tego niezbędnych tj.: przyjęcie zamówienia do realizacji, zamówienia towaru i jego wysyłki czy też obsługi i rozpatrywania reklamacji (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO)
  •          wypełnienia prawnych obowiązków, które ciążą na admistratorze danych takich jak ustawowy obowiązek przechowywania dokumentacji finansowej ( na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO)
  •          prawnie uzasadnionych interesów Ortmed dotyczących przede wszystkim ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń a także marketingu bezpośredniego   (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
  •          zgody użytkownika strony www.ortmed.pl w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych. (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO

W związku z powyższym podmiotami, którym mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe są m.in.: dostawcy systemów IT oraz podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące na rzecz Ortmed usługi księgowe, kadrowe i prawne, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy systemów płatniczych i banki w zakresie realizacji płatności, organy upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa.

  1.                  Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane

Wszystkim Klientom Ortmed przysługuje prawo dostępu do danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, („prawo do bycia zapomnianym”), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

 

W przypadku chęci skorzystania z przysługującego mu prawa Klient powinien skontaktować się z Ortmed, który dołoży wszelkich starań aby każde żądanie Klienta zostało rozpatrzone bez zwłoki.

 

  1.                  Wymóg podania danych oraz konsekwencje braku ich podania

W celu zawarcia umowy wypożyczenia pomiędzy Ortmed a Klientem niezbędne jest podanie takich danych jak: imię i nazwisko, nr Pesel, adresu  zamieszkania, adresu w którym pozostaje wypożyczony sprzęt, numer telefonu kontaktowego. Podanie powyższych danych jest warunkiem umownym. Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak w przypadku braku zgody na ich udostępnienie dla Ortmed brak jest równocześnie możliwości zawarcia umowy wypożyczenia.

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276