Regulamin sklepu

Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego jest:
Ortmed Sp. z o. o.
ul. Baśniowa 3
02-349 Warszawa,
NIP 522-01-03-058,
tel. 22 658 45 41.
2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet.
3. Wszystkie ceny towarów w sklepie są cenami brutto i zawierają stosowny podatek VAT.
4. Nazwy oraz marki oferowanych produktów prezentowane są na stronach sklepu wyłączenie w celach informacyjnych.
5. Zamieszczone zdjęcia na stronach mają wyłącznie charakter informacyjny.


Koszty dostawy

1.Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

2.Czas realizacji zamówienia wynosi od 48 godzin do 7 dni roboczych i uzależniony jest od posiadanego  towaru w magazynach. Przesyłki nadawane są za pośrednictwem firmy kurierskiej K-ex bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej .Dostawa odbywa się w przeciągu 48  godzin do 7 dni wyłącznie w dni robocze.

3.Do wartości zamówienia doliczana jest opłata za dostawę.

4.Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, powinien postępować zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. Prawo pocztowe. W przypadku korzystania z usług firmy kurierskiej K-ex, zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera oraz odmowę przyjęcia przesyłki

5.Opłaty za dostawy

Kurier K-ex  12zł 30gr do 30kg

Poczta Polska  ekonomiczna

                           9zł.50gr  do 1kg  

                          11zł.  ponad 1kg  do 2kg

                          13zl  ponad 2kg do 5 kg

                          18zł. ponad 5kg do 10kg

Poczta Polska Priorytet

                          11zł   do 1kg  

                          13zł.  ponad 1kg  do 2kg

                          14,50  ponad 2kg do 5 kg

                          20,50 ponad 5kg do 10kg

Procedura reklamacyjna

Sprzedającym jest :Ortmed Sp z o.o. 02-349W-wa ul. Baśniowa 3
Kontakt : E-mail:ortmed@wp.pl , tel. (22) 658-45-77, fax: (22) 658-45-41, strona internetowa: www.ortmed.pl/sklep

Reklamacji podlegają wady polegające na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, gdy :

 1. Produkt nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. Produkt nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego. 3. Produkt nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. Produkt wydany kupującemu jest w stanie niezupełnym.

W przypadku sprzedaży produktów w sklepie internetowym Ortmed

Reklamacje można składać z tytułu :

niezgodności towaru z umową (sprzedaż konsumencka)

gwarancji (o ile takie oświadczenie zostało wydane przez gwaranta) â zgodnie z warunkami gwarancji


W celu złożenia produktu do reklamacji, Konsument zobowiązany jest do przedstawienia dowodu zakupu (paragon, faktura)

 1. W siedzibie firmy oraz  krótki opis  uszkodzeń wraz z roszczeniem i zwrotnymi danymi teleadresowymi
 2. Konsument otrzymuje kopię zgłoszenia reklamacyjnego w formie PDF na podany adres e-mail.
 3. Formą powiadomienia Klienta o sposobie ustosunkowania się do żądań są:
 • wiadomość SMS lub
 • wiadomość e-mail lub
 • w formie papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka rejestrowana)
 • O sposobie ustosunkowania się do żądań określonych z zgłoszeniu reklamacyjnym Klient zostanie poinformowany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia.

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14  dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;